Album uređenih vrtova

slike vrta
Uređeni vrt, vile u Zagrebu. Drvena terasa Ipe, izvedena u ravnini površine vrta. Veći dio vrta posut drobljencom. Površine posute korom drveta, obrubljene Hauraton rubnjakom, djelomično zasađene Festucom. Drvo: Acer Palmatum blood good. Veliki oblutak Porfido. Ideja, Mirko Stijaković. Uređenje okućnice, Kotači d.o.o.
tik za terase

Vrt

obiteljske kuće u Zagrebu. Terasa, tikovo drvo. Opločeno velikim porfido pločama, veličine do 2 m2, težine do cca 300 kg .Vrtna ležaljka tik.Zelena ograda, Lovor Višnja.

Uređenje vrta i ideje Kotači d.o.o.
staza u travnjaku
Dvorac u Mariji Gorici. Staza oko objekta opločena opločnikom Belloti, uvoz Italija, uvozi Beton Lučko. Rub staze izrađen od željeznog, vruće pocinčanog flaha. Ideja i uređenje dvorišta, Kotači d.o.o.
vrtne stepenice
Okoliš kuće na Vrh Vrhovcu u Zagrebu. Vrtne stepenice obložene ciglom Terca Lanhaus, proizvođača Wienerberger Ilovac. Zid obrađen kamenom žbukom, proizvođač Samoborka. Drvena terasa ipe. Kora drveta krupnija.

Ideja i uređenje okućnice, Kotači d.o.o.
rezidentni objekti
Kuća na Perjavici. Natkriveni ulaz opločen Porfido rezanim kamenom, stepenice Porfido kalanim pločama, rezanim na dimenziju gazišta. Krug ispred ulaza, opločen betonskim pločama Colibri, proizvođača Beton Lučko. Polukružna drvena klupa napravljena od Tikovine. Drvo: Cedrus Atlantica Glauca Pendula. Idejno rješenje, uređenje vrta i izvedba Kotači d.o.o.
tercca piaca
Dvorište obiteljske kuće u Medvedgradskoj. Opločeno ciglom za pod Terca Piazza, proizvodi Winerberger Ilovac. Drvo na podu, Tikovina. Drvena klupa od Sibirskog Ariša, upuštena u potporni zid.

Ideja i uređenje vrta Kotači d.o.o.
slike lijepih
Kuća u Vukovini kod Velike Gorice. Kolni i pješački ulaz opločeni betonskim opločnikom Classic pjeskareni u dvije nijanse. Staze obrubljene granitnom kockom. Drvo: Liquvidambar. Ideja Mirko Stijaković. Opločenje, Kotači d.o.o.
Semmelrock
Parking na Drenovcu u Zagrebu. Polukružni zid od stare cigle. Okap zida od kalanih Porfido ploča. Opločeno Castello Antico betonskim opločnikom, proizvođača Semmelrock iz Ogulina.

Ideja i kompletni građevinski radovi, Kotači d.o.o.
castello-antico Semmelrock
Objekat na Remetskom Kamenjaku u Zagrebu. Kolni ulaz opločen betonskim opločnikom Castello Antico, proizvođača Semmelrock iz Ogulina. Stepenice opločene Porfido kamenim pločama sa kalanim rubom, uvoz Italija, uvoznik Kotači d.o.o. Izvedba Kotači d.o.o.
ograda na vrtu
Dvorište na lokaciji Sveti Duh u Zagrebu. Drvene ograde na vrtu napravljena od Bankeraja. Kaskadni potporni zidovi fino obrađeni. Stablo: Araucaria, Acer Palmatum Dissectum, Cedrus Atlantica Glauca Pendula.

idejno rješenje, uređenje okoliša i izvedba drvene ograde, Kotači d.o.o.
kocke
Obiteljska kuća u Strmcu Samoborskom. Kolni ulaz opločen betonskim tlakavcima 30x30x8 glatki sivi i 15x15x8 glatki žuti Colibri, proizvodi Beton Lučko. Rubni kamen 22x10x100 ravni sivi. Postava opločnika, Kotači d.o.o.
porfir
Dvorište u Brdovcu kod Zaprešića. Velike Porfir ploče i drveni pod Cumaru. Vrtna svjetiljka napravljena od dva velika Porfido oblutka.

Idejno rješenje i izvedba Kotači d.o.o.
granitna kocka
Vikendica na Svetom Križu. Površina kolnog i pješačkog ulaza opločena betonskim opločnikom Beton Lučko, Classic pjeskareni 20x20x8, izvedena u elipsastim oblicima djelomično spojenim, obrubljena granitnom kockom dimenzije 10x10. Gazišta stepenica izvedena iz velikih granitnih kocki 20x20. Idejno rješenje Mirko Stijaković. Uređenje okućnice, Kotači d.o.o.
tik
Lokacija vrta Medvedgradska ulica u Zagrebu.Jezero za ribice u razini tikove terase.

Idejno rješenje, postava drvene terase i izvedba jezera, Kotači d.o.o.
Porfido kocke
Dvorište kuće u nizu u Zaprešiću. Zidovi i roštilj zidani starom ciglom. Porfido velike ploče, cca 1 m2 težine oko 150 kg. Kora drveta krupnija, oblutak ukrasni.

Idejno rješenje uređenja vrta, građevinki i hortikulturalni radovi, Kotači d.o.o.
stara cigla
Dvorište obiteljske kuće na Lašćini. Opločeno porfido kockom 8x8x6 i ciglom Terca Doppio, proizvođača Wienerberger.Zid zidan starom ciglom.

Idejno rješenje, zidanje zida i opločenje, Kotači d.o.o.
ograde
Supetar na Braču. Staze i parking opločeni bračkim kamenom, Jadran kamen iz Pučišća.

Ideja, uređenje vrta i izvedba Kotači d.o.o.
oblutci
Detalj vrta sa Jaruna. Stablo Cedrus Atlantica Deodara Pendula. Porfido oblutak.

Ideja i izvedba Kotači d.o.o.
porfido stepenice
Dvorište obiteljske kuće u Brezovici. Stepenice izvedene od porfido lomljenog kamena.

Ideja i izvedba Kotači d.o.o.
staza
Staza dvorišta u Blatu. Opločena Castelleto betonskim opločnikom, proizvođača Semmelrock iz Ogulina. Stablo Cedrus Atlantica Glauca Pendula, oblutak ukrasni, polukružni rub od vruće pocinčanog željeza.

Ideja i izvedba Kotači d.o.o.
porfido
Detalj opločenja vrta u Brdovcu. Kombinacija porfido kocke, kore drveta, oblutka, porfido ploče i betonskog opločnika.

Ideja i dekoracija detalja, Kotači d.o.o.
staze oko
Dvorište obiteljske kuće u Zaprešiću. Staza opločena betonskim pločama Classic pjeskareni, proizvodi Beton Lučko.

Ideja, izvedba staze i fontane, Kotači d.o.o.
tikovina
Vrt na Sv. Duhu. Drvena ograda Bankeraj. Tikova sjedeća garnitura. Opločeno betonskim opločnikom Betona Lučko. Potporni betonski zidovi, fino obrađeni.

Ideja i uređenje vrta, Kotači d.o.o.
samobor
Izložbeni vrt u Samoboru. Povodom održavanja sajma začinskog bilja. Porfido ploče, drobljenac tikovina, veliki porfido oblutci i trajnice za kamenjare.

Kotači d.o.o.
za terase
Terasa dvorišta naselje Blato u Zagrebu. Opločnik Corona Brilliant 40x40x3,8. Drvena ograda Bankeraj. Stepenice od rezanog Porfida.

Ideja i uređenje dvorišta, Kotači d.o.o.
vrt u jesen
Dvorište kuće u nizu u Zaprešiću. Zidovi zidani starom ciglom. kora drveta krupnija. Ukrasni oblutci, velike porfido ploče.

Ideja uređenja dvorišta i izvedba Kotači d.o.o.
vrtovi
Vrt na Kaptolu. Drvena ograda napravljena od starih greda. Porfido ploče kalane, postavljene na korak. Površina posuta drobljencom, Veliki porfido oblutci. Drvena terasa ipe.

Ideja, postava kamena, drvene ograde, fontane, drvene terase, Kotači d o.o.
slike vrtova
Vrt na Zelenoj Magistrali u Zagrebu. Drvena terasa Ipe. Stablo, Fagus Sylvatica Purpurea Tricolor.

Kotači d.o.o.
staza od kamena
Mediteranski vrt, Supetar na Braču. Staze opločene bračkim kamenom, Jadran kamen iz Pučišća. Ideja i

izvedba Kotači d.o.o.
slike vrta
Vrt povišene terase na Vrh Vrhovcu u Zagrebu. Vrtne stepenice obložene ciglom Terca Lanhaus, proizvođača Wienerberger Ilovac. Zid obrađen kamenom žbukom, proizvođač Samoborka. Drvena terasa ipe. Kora drveta krupnija.

Ideja i kompletno uređenje okućnice, Kotači d.o.o.
vrt
Staza okućnice u Blatu.

Opločena Castelleto betonskim opločnikom, proizvođača Semmelrock iz Ogulina. Stablo, Cedrus Atlantica Glauca, oblutak ukrasni, rub od vruće pocinčanog željeza.

Ideja i uređenje okućnice, Kotači d.o.o.